Cadeautje! Feedback

Negatieve feedback. Lastig om te geven en zo mogelijk nog lastiger om te ontvangen. Waarom eigenlijk? Feedback gaat over de effectiviteit van je gedrag en geeft je de kans om je functioneren te verbeteren. Je krijgt inzicht in je blinde vlek als je gewezen wordt op gedrag waar je je niet van bewust bent. Toch kan negatieve feedback voelen als een aanval op de persoon. Als ik feedback moet geven denk ik lang na hoe ik de boodschap het beste kan brengen. En als ik feedback ontvang, dan kan ik nog best een tijdje kauwen op wat er nou precies gezegd werd.

Constructieve feedback kan een cadeau zijn, hoewel dat niet altijd zo voelt. 10 tips om betere feedback te geven:

  1. Verwar feedback niet met het geven van complimenten of kritiek. Complimenten en kritiek gaan over een persoonlijk oordeel. Deze zijn gericht op de persoon en gebaseerd op een mening of gevoel.
  2. Draai er niet omheen. Een ongemakkelijke boodschap wordt niet makkelijker met een lange inleiding.
  3. Pas op met het woord ‘maar’. Door een gemengde boodschap waarin positief gedrag met een ‘maar’ wordt afgezwakt, onthoudt de ontvanger alleen het tweede deel van de boodschap. Dat geldt andersom ook voor negatieve feedback die in dezelfde zin genuanceerd wordt.
  4. Geef feedback alleen in persoon of eventueel telefonisch, vermijd e-mail.
  5. Houd je bij observaties. Geef feedback op basis van waarneembaar gedrag en blijf weg bij jouw interpretatie van mogelijke onderliggende intenties.
  6. Toon eigenaarschap en zwak de feedback niet af door te benadrukken hoe moeilijk je het vindt, of door je achter anderen te verschuilen.
  7. Houd ook rekening met de behoeften van de ontvanger.
  8. Zorg dat de feedback bruikbaar is, de ontvanger moet zijn functioneren kunnen verbeteren.
  9. Geef de feedback tijdig, wanneer gebeurtenissen nog vers in het geheugen liggen. Anders worden het ‘oude koeien’.
  10. Probeer open te staan voor commentaar en verlies je niet in ‘ja maar’. De feedbacknemer kan ervoor kiezen je feedback verwerpen.

Een bruikbaar model voor het geven van feedback, is het model voor verbindende communicatie van Marshall Rosenberg. Dit volgt 4 stappen, waarin je achtereenvolgens benoemt wat je waarneemt (zonder te oordelen), wat je daarbij voelt, wat je behoefte is en wat je van de ander vraagt. Ik heb zelf ooit een workshop gevolgd waarbij ik deze handige geheugenkaartjes kreeg. Die gebruik ik vaak om een gesprek voor te bereiden. Door de stappen te doorlopen en van te voren al na te denken over mijn gevoelens en behoeften, ga ik prettiger een gesprek in. Zo gaat de feedback niet alleen over het gedrag van de ander, maar ook over mijn gevoel en behoefte, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

En daarmee is het geven en ontvangen van feedback uiteindelijk een cadeau voor beide.

Site Footer

Sliding Sidebar