De puzzel van de persoonlijkheid

TED-talk waarin Cambridge professor Brian Little op humoristische wijze vertelt over persoonlijkheidstrekken. Iedereen kan ingedeeld worden langs de vijf dimensies van persoonlijkheid op basis zijn of haar mate van openheid, consciëntieusheid, extraversie, aangenaamheid en stabiliteit. Deze dimensies lijken redelijk voorspellers voor hoe het ons zal vergaan in het leven. Waarin we verschillen is echter interessanter.

Mensen zijn namelijk niet helemaal in hokjes te stoppen. We gaan ons anders gedragen bij dingen die heel belangrijk voor ons zijn. Iemand die getypeerd wordt als aangenaam in de omgang, kan zich heel onaangenaam gedragen om iets te realiseren wat hem na aan het hart ligt. Om iemand goed te leren kennen, zou je dus moeten weten voor welke persoonlijke projecten hij zich ‘out of character’ gedraagt.

Little vertelt uitvoerig (en geestig) over de verschillen tussen extraverte en introverte mensen. Als introvert persoon moet hij zich af en toe terugtrekken als hij overprikkeld is van zijn extraverte rol. Niet-eigen gedrag kost energie, dus af en toe opladen is nodig. Ik herken dat wel. Ik moet in de ‘decompressietank’ als ik teveel drukte om me heen heb gehad. Zoals komende week na de laatste etappe van de avondvierdaagse.

Site Footer

Sliding Sidebar