‘Geef nooit op’ is slecht advies

Adam Grant is een Amerikaanse psychologieprofessor en auteur van onder andere ‘Originals’ en het onlangs verschenen ‘Option B’ dat hij samen met Facebook COO Sheryl Sandberg schreef. In ‘Deep work’ van Cal Newport wordt Grant genoemd als toonbeeld van productiviteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij voor zijn eigen speech eerst uitgebreid onderzoek deed naar andere commencement speeches, om over de uitkomsten van zijn onderzoek vervolgens een soort meta commencement speech te houden.

Grant komt tot de ontdekking dat de meeste commencement speeches gaan over ‘deugden’. Hij concludeert dat er drie deugden steeds terugkomen in de speeches: vrijgevigheid, authenticiteit en vastberadenheid (grit). Grant wijst er, in navolging van Aristoteles op, dat de deugd het midden is tussen twee uitersten. Teveel is niet goed, te weinig is ook niet goed. Het vinden van het midden is de opgave. Wie te vrijgevig is gaat voorbij aan zichzelf. Wie te dicht bij zichzelf blijft gooit de deur dicht naar persoonlijke groei (zie ook de TED talk van Brian Little, waarin hij vertelt dat niet-authentiek gedrag soms nodig is om dingen te bereiken die belangrijk voor ons zijn). En vastberadenheid of grit wordt soms zo letterlijk genomen, dat we niet bereid zijn op te geven wat keer op keer mislukt. Wie zijn dromen breed definieert kan altijd zijn plan herzien zonder aan vastberadenheid in te leveren.

Leuke speech die duidelijk maakt dat het al te letterlijk nemen van levensadvies niet altijd bijdraagt aan een rijk en gelukkig leven.

Site Footer

Sliding Sidebar