Ruimte voor creativiteit

Het World Economic Forum voorspelde begin 2016 dat door de snelle technologische ontwikkelingen de benodigde competenties van werknemers ook aanzienlijk zullen veranderen. Een van de belangrijkste daarvan is creativiteit.

Skills

De belangrijkste competentie van leiders is deze creativiteit ook de ruimte te bieden. Dat vraagt om een andere kijk op leiderschap. Volgens Harvard professor Linda Hill hebben we geen leiders nodig die hun eigen visie door anderen laten uitvoeren. Innovatie vraagt om leiders die de randvoorwaarden creëren waarbinnen ieders creativiteit loskomt en bruikbaar is.

Ik denk dat veel organisaties nog ver verwijderd zijn van deze vorm van leiderschap. In organisaties waar visie en regels van bovenaf bepaald worden, ziet niemand welke slimme dingen op de werkvloer bedacht worden. Organisaties die dat om weten te draaien, zoals het voorbeeld van HCL Technologies dat Hill noemt, zullen in 2020 in het voordeel zijn.

Site Footer

Sliding Sidebar