De toekomst van werk

De wereld verandert en de arbeidsmarkt verandert in rap tempo mee. Dit betekent veel voor de toekomst van ons werk. Met name standaard repetitief werk zal steeds verder geautomatiseerd worden. Maar ook op andere vakgebieden zullen bestaande competenties en ervaringen steeds eerder achterhaald zijn. Een verandering van business model vraagt vrijwel meteen om nieuwe competenties.

Het World Economic Forum waarschuwt dat als organisaties en overheden achterblijven in de ontwikkeling van een toekomstbestendige arbeidspopulatie, groeiende werkloosheid en toenemende maatschappelijke ongelijkheid het gevolg zullen zijn. Om te kunnen profiteren van de vierde industriële revolutie, is een diepgaande verandering van onze kijk op onderwijs, competenties, samenwerking en werkgelegenheid noodzakelijk. Het ‘Future of Jobs Report’ noemt een aantal gebieden waar op korte en lange termijn verandering noodzakelijk is.

Korte termijn:

  • Opnieuw uitvinden van de HR-functie
  • Gebruik maken van data analytics
  • Diversiteit
  • Voorbereid zijn op andere vormen van samenwerking

Lange termijn:

  • Herzien van onderwijs
  • Stimuleren van levenslang leren
  • Publiek-private en cross-industry samenwerking

Ook de individuele werknemer of zelfstandige zal op zeker moment geconfronteerd worden met vaardigheden die niet langer volstaan. Een kritische blik op werk en een lerende instelling zijn minimaal noodzakelijk om mee te kunnen bewegen. Cal Newport geeft in zijn boek ‘Diep werk’ aan hoe je de diepte van je activiteiten kunt beoordelen: Hoe lang zou een slimme net-afgestudeerde medewerker erover doen zich de taak eigen te maken? Vervang ‘net-afgestudeerde medewerker’ door ‘machine’ en je krijgt gevoel bij taken die in de toekomst geautomatiseerd zullen worden. Want zoals uit de korte TED-talk van Anthony Goldbloom blijkt, is de centrale vraag over de toekomst van elke baan in welke mate deze gereduceerd kan worden tot standaard repetitieve taken.

Site Footer

Sliding Sidebar