Netwerken

Fijn artikel van psychologieprofessor Adam Grant (Originals, Option B) in de New York Times: netwerken is overgewaardeerd. Zelf ben ik geen grote fan van netwerken om het netwerken. In de praktijk komt het er toch vaak op neer dat je alleen maar een stapel visitekaartjes uitruilt (“wie weet kunnen we nog een keer iets voor elkaar betekenen!”). Bijeenkomsten waar je heen gaat om te leren of kennis te delen blijken vaak een stuk vruchtbaarder.

Meesterschap

Natuurlijk zijn er mensen die met netwerken grootse dingen bereiken, zegt Grant, maar andersom geldt evengoed dat je met grootse dingen een netwerk kan ontwikkelen. Waar het namelijk om gaat is wat je gepresteerd hebt: dat is wat waarde toevoegt aan de relatie. Dat betekent dat je meesterschap moet ontwikkelen. Als je niks inhoudelijks te brengen hebt, zal er weinig voortkomen uit je netwerk. Net zomin zullen potentiële mentoren tijd in je willen investeren. Je daden helpen je niet alleen een netwerk te ontwikkelen, maar ook te behouden.

De beste manier om interessante personen in je netwerk te krijgen, is daarom iets te creëren dat de moeite waard is. Sociologen spreken van het “matteüseffect” (naar een vers uit het evangelie van Matteüs) over het rijker worden van de rijken en het armer worden van de armen. Wie zich bewezen heeft (rijk is) zal daar de vruchten van plukken: wie je morgen kent hangt af van wat je gisteren gedaan hebt.

Waarde toevoegen

Betekent dit dat netwerken zinloos is? Zeker niet, je werk wordt immers alleen opgemerkt als je erover communiceert. In zo’n geval promoot je echter je ideeën en niet je persoon. Mensen willen niet met je samenwerken omdat je een expert bent in netwerken, maar een expert in iets dat waarde toevoegt. Ga maar na wat je zelf doet als iemand je een visitekaartje in de hand drukt of uit het niets een e-mail stuurt; geef je er opvolging aan als deze persoon wel een verhaal maar geen inhoud heeft?

Grant sluit ermee af dat goede contacten je carrière weliswaar verder kunnen helpen, maar dat je deze contacten makkelijker krijgt door aantoonbaar goed werk te doen. Voel je daarom niet gedwongen om naar netwerkevents te gaan, maar bouw aan je portfolio en ontwikkel meesterschap.

Site Footer

Sliding Sidebar