NLP dag 2

Na 2 dagen NLP training kan ik zeggen, het is bekend en toch anders. De cursus is een goede aanvulling op mijn coaching opleiding en er is niks geheimzinnigs aan. Het ging de afgelopen twee dagen over hoe wij verbale en non-verbale communicatie interpreteren en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Het is geen rocket science, maar laat je vooral inzien wat er onbewust allemaal gebeurt.

Filters

NLP communicatiemodel
Bron: www.mindacademy.nl

Daartoe breekt het NLP communicatiemodel de communicatie op in een aantal stappen. Wat je objectief waarneemt is namelijk nooit hetzelfde als hoe je het in je hoofd interpreteert. Een externe waarneming gaat in je hoofd door een aantal filters heen. Je laat dingen weg, je vervormt en je generaliseert op basis van herinneringen, waarden en overtuigingen, etc. Dat leidt tot een interne representatie van de externe gebeurtenis. Die geeft je vervolgens een bepaald gevoel en heeft invloed op je fysiologie. Op basis daarvan vertoon je gedrag, dat weer een bepaald resultaat tot gevolg heeft.

 

Een voorbeeld. Er is een belangrijke vergadering gepland op je vrije dag. Je baas stuurt je een mail met de vraag of je toch kunt proberen om erbij te zijn. Je kunt hierin een simpel verzoek lezen waar je aan kunt voldoen of niet. Maar het kan ook gebeuren dat je interne filtersysteem dit verzoek dusdanig vervormt, dat je het uiteindelijk interpreteert als “niemand houdt rekening met mij, ze weten hoe belangrijk deze vergadering voor mij is dus ik moet mijn vrije dag wel opgeven, maar waardering ho maar!” Je stemming slaat om en je voelt je lichamelijk gespannen. Je loopt op hoge poten naar je baas om hem eens goed te waarheid te vertellen.

Gedachtenlezen

Een mooie oefening om jezelf te betrappen op interpretatie of gedachtenlezen, is om eens te kijken wat je opvalt aan het gedrag van iemand met wie je in gesprek bent. Goede kans dat een belangrijk deel van je waarnemingen helemaal niet objectief is. Je gesprekspartner zit te wiebelen op zijn stoel, of ademt hoorbaar lang uit, of zit een beetje onderuitgezakt poppetjes te tekenen. Dat kun je interpreteren als “wiebelt zenuwachtig”, “ademt opgelucht uit” of “zit ongeïnteresseerd poppetjes te tekenen”, maar dan ben je aan het gedachtenlezen. Als je daar je gedrag op afstemt, kan het resultaat wel eens heel anders uitpakken dan je verwacht.

Dit alles doet denken aan het verhaal van de vissen in de commencement speech van David Foster Wallace. Als je je er niet van bewust bent dat je in het water ligt, m.a.w. als je je niet realiseert hoe je interne filters je wereldbeeld vervormen, kun je die wereld niet begrijpen. This is water.

Site Footer

Sliding Sidebar