Boek: Originals – Adam Grant

Het leuke aan Adam Grant vind ik dat hij als wetenschapper de inzichten uit onderzoek op een praktische manier aan de man probeert te brengen. In zijn boek ‘Originals’ laat hij aan de hand van studies en voorbeelden zien hoe we ideeën kunnen genereren en communiceren, creativiteit kunnen aanmoedigen en zo daadwerkelijk verandering kunnen bewerkstelligen. Een belangrijk onderwerp, aangezien creativiteit en het oplossen van complexe problemen dé competenties voor de toekomst zijn.

Waar gaat het over?

OriginalsVriendin Sheryl Sandberg, COO van Facebook, met wie Grant het boek ‘Option B’ schreef, zegt in haar voorwoord dat het boek niet alleen onze kijk op de wereld zal veranderen, maar ook de manier waarop we leven. Misschien inspireert het ons zelfs de wereld te veranderen. Zo’n aanbeveling wekt hoge verwachtingen, die overigens niet helemaal ingelost worden.

Originals bestaat uit acht inhoudelijke hoofdstukken en een afsluitend hoofdstuk met ‘actions for impact’. Dit laatste hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste punten uit het boek en tips hoe we deze in de praktijk kunnen brengen.

Het boek begint met wat originaliteit nou eigenlijk is. Volgens Grant draait het om niet conformeren aan de standaard, maar onderzoeken of er betere opties zijn. De standaard is immers ook ooit bedacht door mensen. Steve Jobs, een echte Original, waarschuwde in zijn speech voor dogma: het resultaat van andermans denken. Originaliteit vraagt ons dus om net als kinderen nieuwsgierig te zijn naar het waarom van dingen. Grant noemt dat ‘vuja de’, het tegenovergestelde van ‘deja vu’: een nieuwe blik op een oud probleem.

Vaak lijkt het alsof het genereren van originele ideeën voorbehouden is aan een select groepje hypercreatieve mensen. Niets is minder waar. Mensen die bekendstaan als Original genereren heel veel verschillende ideeën, zowel goede als slechte. In plaats van één idee te perfectioneren, blijven ze met ideeën komen. Zo vergroten ze de kans dat er een idee tussen zit dat aanslaat. Interessant is dat Originals er vaak creatieve hobby’s op na houden. Ze bespelen een instrument, tekenen, schilderen, of schrijven. Kortom, ze creëren. Dit helpt om de standaard met andere ogen te zien; het vergemakkelijkt het oproepen van ‘vuja de’.

Een belemmerende factor bij het genereren van nieuwe ideeën is ervaring. Ervaring hebben we nodig om met creatieve ideeën te kunnen komen, maar teveel ervaring kan ook leiden tot risicomijding. Dan is de kans groot dat we te dicht bij het conventionele blijven. Volgens Grant zijn Originals net als iedereen bang om te falen, maar nóg banger om het niet te proberen. Veel mensen hebben goede ideeën, maar zijn bang om afgewezen te worden. Met een beetje lef kan iedereen echter een Original zijn.

Het hebben van veel ideeën is één ding, het goed voor het voetlicht brengen is iets heel anders. Grant laat zien dat macht en status nodig zijn om gehoord te worden, maar dat er ook andere manieren zijn om ideeën te laten aanslaan. Het zoeken naar een geschikte samenwerking bijvoorbeeld. Het kan ook betekenen dat we onze ideeën moeten herformuleren om aansluiting te vinden bij de doelgroep. Om originaliteit binnen groepen te versterken, is diversiteit wenselijk. Mensen die hetzelfde denken zoeken vaak bevestiging bij elkaar, waardoor ze blind worden voor andere mogelijkheden. Originaliteit wordt gevoed door dwarsdenkers.

Mijn oordeel

Originals is een leuk en prettig leesbaar boek. De belofte van Sheryl Sandberg wordt niet helemaal ingelost, maar het boek biedt minstens een alternatieve kijk op originaliteit. In navolging van Einsteins “Genius is 1% inspiration and 99% perspiration”: origineel zijn is gewoon hard werken. Het betekent ook wat vaker moeten stilstaan bij de status quo en ons afvragen waarom dingen zijn zoals ze zijn. In LEAN wordt de ‘5 times why’ methode gebruikt om tot de kern van een probleem te komen. Elk antwoord vormt de basis voor de volgende waarom-vraag. 5x waarom helpt in elke situatie en vraagt om een duidelijker antwoord dan ‘omdat het zo is’. Een kind laat zich daar doorgaans ook niet mee afschepen.

Net als veel van zijn collega’s stopt ook Grant zijn boek vol met voorbeelden. Het helpt om de theorie te verduidelijken, maar het mag van mij wel wat minder. Sommige hoofdstukken zijn nodeloos lang, waardoor de essentie verloren dreigt te gaan. Het laatste samenvattende hoofdstuk helpt overigens om weer overzicht te krijgen. Afgezien daarvan is Originals een vlot geschreven boek dat misschien niet aanzet tot het veranderen van de wereld, maar wel tot het veranderen van onze kijk op creativiteit.

En dus…

Voor iedereen die denkt dat creativiteit een gave is, die het aan originaliteit ontbreekt, die wil weten hoe je een idee verder brengt of zich wil verdiepen in een van dé competenties van de toekomst is dit boek zeker een aanrader. Voor alle andere mensen overigens ook.

Tot slot, een van de andere competenties voor de toekomst is volgens het World Economic Forum het vermogen om kritisch te denken. Niet alles klakkeloos aannemen, maar een eigen mening vormen. Origineel zijn dus.

Site Footer

Sliding Sidebar