Beter overkomen

We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we niet doordringen tot de persoon met wie we een gesprek hebben, of niet overkomen zoals we bedoeld hadden. Heidi Grant Halvorson legt in deze onderhoudende speech uit waaróm we elkaar niet altijd begrijpen en wat we daaraan kunnen doen. Ik kan het hier allemaal opschrijven, maar zelf kijken is beter. In 24 minuten begrijp je waar het mis gaat in de communicatie en wat je kunt doen om het beeld dat anderen van je hebben te beïnvloeden. Time well spent, zeker voor wie beter gehoord en gezien wil worden op het werk.

Site Footer

Sliding Sidebar