Vrienden ontvolgen

Facebookvrienden niet meer volgen omdat ze een andere mening hebben? We doen het allemaal. Er komen vaak genoeg dingen op mijn tijdlijn voorbij waarvan mijn nekharen overeind gaan staan. Toch is het goed om regelmatig geconfronteerd te worden met meningen waarmee je het absoluut oneens bent, in plaats van je terug te trekken in je eigen gelijk en elke wanklank van je wall te verwijderen.

Dat is ook wat de schrijver van  Unfollowing Friends with Different Political Views? Why You Really Should Keep Them in Your Feed betoogt. Hij refereert daarbij aan de ideeën van de Engelse filosoof John Stuart Mill, die in ‘On Liberty’ hartstochtelijk pleit voor de vrijheid van meningsuiting. Deze is niet alleen basisvoorwaarde voor een vrije samenleving, maar is ook nodig om steeds dichter bij de waarheid te kunnen komen. Volgens Mill kan elke mening drie dingen zijn: waar, onwaar en een beetje van beide. Ook al zijn we overtuigd van ons eigen gelijk, we kunnen nooit 100% zeker weten of we het bij het rechte eind hebben. Negeren we een andere mening, dan negeren we misschien de waarheid, of een stukje daarvan. Want ook al blijkt die andere mening niet te kloppen, dan nog kan deze een stukje waarheid bevatten. Met alle verschillende meningen bij elkaar komen we zo steeds dichter bij de gehele waarheid.

Maar hoe zit het dan met meningen waarvan we zeker weten dat ze onwaar zijn? Want natuurlijk zijn er onderwerpen waarvan de waarheid als een paal boven water staat. Dat de aarde rond is bijvoorbeeld. Zelfs daarover kunnen mensen van mening verschillen. Er is zelfs een hele beweging die gelooft dat de aarde plat is. Waarom zouden we naar deze flat-earthers luisteren? Mill vindt dat we dat wel moeten doen. Te snel schrijven we dit soort mensen af en verdedigen we de wetenschappelijke waarheid niet op rationele gronden, maar door mensen die het anders zien voor gek te verklaren. Dan lopen we het risico dat ons denken, hoe waar ook, dogmatische trekjes krijgt.

Af en toe een ander geluid horen scherpt onze ideeën. En hoe vervelend ook, soms hebben we die berichten op onze tijdlijn te zien voor wat ze werkelijk zijn: een ander stuk van de waarheid.

Site Footer

Sliding Sidebar