“Een coach… en daar betalen mensen voor?”

Dat vroeg mijn schoonmoeder toen ik haar vertelde over mijn carrièreswitch. Ze had duidelijk moeite zich een voorstelling te maken van het werk van een coach. “Maar wat dóe je dan?” vroeg ze. “Ik help mensen zichzelf te veranderen en verbeteren…”. “En daar betálen mensen voor?”. Het klonk als “mensen zijn toch werkelijk bereid hun geld uit te geven aan elke kwakzalver met een goed verhaal”. Pijnlijk, maar ze had een punt: wat is de meerwaarde van coaching?

In de Volkskrant van zaterdag 18 maart 2017 stond een artikel met de prikkelende titel “voor elke kopzorg is er wel een coach”. De strekking: coach is geen beschermd beroep, iedereen kan er zijn eigen invulling aan geven en kwakzalverij ligt inderdaad op de loer. De Deense psycholoog en schrijver Svend Brinkmann gaat in zijn boek “Standvastig” nog een stap verder. Hij vindt dat de focus tegenwoordig te veel ligt op onze eigen ontwikkeling (er is inderdaad voor elke kopzorg een coach te vinden), waardoor we te weinig oog hebben voor wat werkelijk van waarde is in het leven. Zijn tip: ruil je coach in voor een vriend.

Wat is coaching eigenlijk?

Tijdens mijn opleiding aan het Europees Instituut gaf docent Ron van Deth een heel basale definitie:  “coaching, counseling en psychotherapie zijn vormen van professionele sociale beïnvloeding, bedoeld om het functioneren van mensen te verbeteren.”

Een andere definitie die ik zelf heel duidelijk vind, komt uit “Het handboek voor coaching” van Alex Engel e.a.:

“Coaching is een proces dat mensen voorwaarts helpt doordat zij worden ondersteund in:

  • het onderzoeken van hun huidige situatie;
  • het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden;
  • het stellen van doelen;
  • het nemen van actie om deze doelen te bereiken;
    en ‘last but not least
  • het wegnemen van weerstand.”

Coaching is dus gericht op verandering: doelgericht van een huidige naar een nieuwe situatie. Het is hetzelfde als de sportcoach die de sporter fysiek én mentaal begeleid naar een sportief doel.

Voor wie is coaching?

Coaching is voor iedereen die het gevoel heeft vast te lopen en er niet in slaagt daar zelfstandig uit te komen. Met je coach zoek je antwoord op de vraag wat je wil veranderen, waarom en hoe. Let wel, een coach is geen biechtvader waar je alleen je verhaal komt doen. Er moet sprake zijn van een coachvraag en de wens om deze te beantwoorden.

Elke gek zijn gebrek en voor elke kopzorg een coach. Je kunt tegenwoordig voor iedere uitdaging wel een coach vinden (werk, opvoeding, seks, leven, geluk, prestatie, …) in een setting naar keuze (thuis, op kantoor, wandelend, hardlopend, tussen de paarden, achter de schildersezel, …). Kijk vooral of de coach bij je past, de onderlinge relatie is belangrijker dan een eventuele specialisatie of de methodes die de coach hanteert. Daarbij is het krijgen van inzicht in de échte coachvraag onderdeel van het coachtraject. Die vraag zou best betrekking kunnen hebben op een andere kopzorg dan waarvoor je aanvankelijk een coach hebt gezocht.

Waarom zou je ervoor betalen?

En dan is er nog de vraag of het echt nodig is om een coach te zoeken, of dat je beter een vriend in kunt schakelen. Dat hangt ervan af. Je vriend moet tijd hebben voor één of meer diepgaande gesprekken, waarin hij zorgt voor structuur en voortgang en zich neutraal opstelt ten aanzien van jullie voorgeschiedenis. Jij moet je veilig genoeg voelen om je kwetsbaar en open op te stellen en erop vertrouwen dat de gesprekken geen invloed hebben op jullie vriendschap.

Niet iedereen heeft zulke vrienden. Bovendien is het vaak makkelijker om je tekortkomingen en kwetsbaarheden te verkennen met iemand die verder van je af staat.

De meerwaarde?

Met coaching realiseer je vooruitgang waar je anders, tegen je zin, stil zou blijven staan. Het is fijn om van tijd tot tijd iemands onverdeelde aandacht te hebben, al pratend je gedachten op een rijtje te zetten en naar een doel toe te werken. Daarbij is je coach een neutraal persoon aan wie je verantwoording kunt afleggen, zonder dat je erop afgerekend wordt.

Dus, als er een verandervraag is die je gestructureerd wil aanpakken en die je niet zelf of met hulp van een goede vriend kunt oplossen, dan loont het om een coach te zoeken. Een goede klik met de coach en vertrouwen in zijn aanpak zijn vervolgens de belangrijkste ingrediënten voor succes.

Site Footer

Sliding Sidebar