6 simpele regels

Gisteren schreef ik over het boek ‘Macht der gewoonten’. Ik kon me er niet zo in vinden dat de auteur, Charles Duhigg, het succes van organisaties toeschrijft aan goede gewoontes. Tóch hebben  de onzichtbare gewoontestructuren grote invloed op organisatieverandering. Het management begint altijd met grote voortvarendheid aan reorganisatieprogramma’s. De harde kant, organisatiestructuren, processen en systemen, worden opnieuw ontworpen om het gestelde doel binnen de beschikbare tijd te bereiken. Aan het ‘meekrijgen’ van de mensen wordt veel aandacht besteed, maar dit is vaak een taak van het management en staat los van de harde kant. Wat er dan gebeurt, is dat mensen wel anders gaan werken, maar dat de onderliggende gewoontestructuur nog hetzelfde is. Het is niet anders dan het neerzetten van paaltjes om te voorkomen dat mensen de bocht afsnijden. Ook al kunnen mensen de bocht niet meer afsnijden, toch blijven ze zoeken naar de kortste weg.

Ook op het gebied van gedragsverandering in organisaties bestaat een beter en completer boek. In het boek ‘Six simple rules’ geven Yves Morieux en Peter Tollman, consultants bij de Boston Consulting Group, regels waarmee organisaties de toenemende complexiteit het hoofd kunnen bieden, zonder ‘gecompliceerd’ te worden. De regels gaan over gedrag en welke beloningen (en straffen) zorgen voor blijvende gedragsverandering. Het boek is zeer de moeite waard, een (pijnlijk) feest van herkenning voor iedereen die wel eens een reorganisatie heeft meegemaakt.

De 6 regels:

  1. Begrijp wat je mensen doen, analyseer welk gedrag ze vertonen en welke doelstellingen, middelen en beperkingen dit gedrag veroorzaken.
  2. Vergroot de slagkracht van ‘integrators’, zij zorgen voor een betere samenwerking en zijn de smeerolie van de organisatie.
  3. Vergroot de hoeveelheid macht in de organisatie, dit zorgt ervoor dat mensen invloed hebben, zonder dat de invloed van andere ingeperkt wordt.
  4. Vergroot de wederzijdse afhankelijkheid, hierdoor gaan mensen win-win situaties creëren.
  5. Verleng de ‘schaduw van de toekomst’ zodat mensen in de toekomst last kunnen krijgen van hun huidige gedrag.
  6. Beloon de mensen die samenwerken.

In zijn TED talk vertelt Yves Morieux op onderhoudende en charmante wijze over bovenstaande regels en hoe we af kunnen rekenen met ‘complicatedness’.

Organisaties moeten meer tijd besteden aan wat mensen doen en waarom. Iedereen vertoont gedrag omdat het iets oplevert. Wie ziet wát dat is, heeft de sleutel voor blijvende verandering in handen. Het is niet nodig om mensen in een keurslijf van processen en structuren te dwingen. Als mensen veranderen, verandert de harde kant mee: verandering door mensen.

Site Footer

Sliding Sidebar