Irrationele overtuiging #3: tegenslag

Irrationele overtuigingen draaien om ‘moeten’. Wat jij zelf moet doen, wat de ander moet doen en hoe de wereld eruit moet zien. In de vorige blogs ging het over de verwachtingen die we van onszelf en van anderen hebben. Dit blog gaat over de verwachtingen die we van het leven hebben.

Tegenslag is oneerlijk

De derde overkoepelende ‘must’ uit de Rationeel Emotieve Therapie van Albert Ellis is: het leven moet makkelijk zijn, zonder ongemak of gedoe. Vanuit deze irrationele overtuiging vinden we dat we recht hebben op een probleemloos leven. Omgaan met onzekerheden vinden we lastig en tegenslag is oneerlijk. Hierdoor krijgen we een erg inflexibele en onrealistische kijk op het leven. Iedereen heeft immers vroeg of laat te maken met tegenslag. Wanneer we wat ons overkomt onterecht vinden en bij de pakken neerzitten, ontzeggen we onszelf de mogelijkheid te leren omgaan met tegenslag.

Overtuigingen die onder deze overkoepelende must liggen zijn o.a.:

  • Het is verschrikkelijk als dingen niet gaan zoals ik wil.
  • Ik moet de moeilijkheden die het leven met zich meebrengt zoveel mogelijk vermijden.
  • Alles wat ik niet leuk vind moet ik direct kunnen veranderen.
  • Voor al mijn problemen moet een perfecte oplossing bestaan.
  • Mijn leven moet een hoger doel hebben.

Functioneren wordt gehinderd

We voelen ons allemaal wel eens slachtoffer van de onvoorspelbaarheid van het leven. Iedereen krijgt te maken met verlies, bedrog, ziekte en andere tegenslagen. Wanneer we vinden dat het leven alleen maar leuk moet zijn, krijgen we al snel last van

  • Lage frustratietolerantie: elk zuchtje tegenwind brengt ons uit balans.
  • Zelfmedelijden: we identificeren onszelf met wat ons overkomt.
  • Depressieve gevoelens: we raken in de put omdat we geen oplossing zien.
  • Angst voor toekomstige tegenslagen: we krijgen een pessimistisch toekomstbeeld.

De gevolgen voor ons functioneren zijn onder ander dat we lastige dingen uitstellen, vluchten voor moeilijkheden en ongemak, ons aan verantwoordelijkheden proberen te onttrekken, makkelijk toegeven aan ongezonde behoeften en actief op zoek gaan naar alles waar we een goed gevoel van krijgen.

Redenerend vanuit de verschillende tijdsperspectieven van Philip Zimbardo, zijn we in onze besluitvorming en handelen vooral gericht op het hedonistisch heden: alles moet leuk zijn.

Wat dan wel?

Misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar we kunnen niet anders dan accepteren dat we af en toe onverwachte obstakels op onze weg vinden. Geluk zit in het oplossen van deze problemen, het leren omgaan met tegenslag en het accepteren van de bijbehorende gevoelens. Natuurlijk vragen we ons allemaal wel eens af waarom iets ons overkomt. De logische vervolgvraag is dan: wat kunnen we doen om ermee om te gaan?

Site Footer

Sliding Sidebar