Breek uit je informatiebubbel

TED-talk van filosoof Michael Patrick Lynch, schrijver van ‘The internet of us’. Over hoe we meer weten maar minder begrijpen en hoe we vastzitten in onze eigen informatiebubbel.

Kennispolarisatie

Lynch zegt dat we gepolariseerd zijn. Niet alleen wat onze normen en waarden betreft, maar ook ten aanzien van de feiten. Internetalgoritmes geven ons niet alleen meer informatie, maar vooral meer van wat we willen horen. De informatie reflecteert daarmee niet zozeer de realiteit, maar vooral onze realiteit.

Een van de oplossingen is natuurlijk het aanpassen van de technologie. Maar volgens Lynch zit het probleem dieper, namelijk in de mens zelf. Daarvoor moeten we hulp zoeken in een andere hoek: psychologie en filosofie. Want om het probleem van kennispolarisatie op te lossen moeten we ons een ding realiseren: we zijn allemaal onderdeel van een gemeenschappelijke realiteit (this is water).

3 uitdagingen

Om het idee van een gemeenschappelijke realiteit te kunnen accepteren, wat makkelijker gezegd is dan gedaan, moeten we volgens Lynch 3 dingen doen:

  1. Geloof in een objectieve waarheid. Elke keer dat we op zoek gaan naar de waarheid, krijgen we informatie vanuit onze eigen bubbel die ons beeld bevestigt. De Griekse filosoof Protagoras zei al dat de mens de maat is van alle dingen. Dat is gevaarlijk, want het lijkt een vrijbrief om onze vooringenomenheid te rationaliseren.
  2. Sapere aude: heb de moed je verstand te gebruiken. Er is een groot verschil tussen het online vergaren van informatie en daadwerkelijk begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Zoals Lynch zegt: om te begrijpen hoe een bepaalde ziekte zich verspreidt of waarom een vriend depressief is, moet je meer doen dan alleen de informatie verzamelen. Je zal ook zelf aan de slag moeten: je creativiteit en verbeelding gebruiken, veldonderzoek, experimenteren, het bewijs doorlopen en met mensen praten.
  3. Wees wat nederiger. Realiseer je dat je niet alles weet en sta open voor nieuwe input.

Kortom: wees kritisch en durf te twijfelen.

Interessant en verontrustend verhaal. Filosofie voor het digitale tijdperk.

Site Footer

Sliding Sidebar