Stress onder jongeren: alweer schuld van de ouders?

Metro besteedt deze maand elk weekend aandacht aan stress en burnout onder jongeren. Uit onderzoek dat zij onder 2000 jongeren deed blijkt dat 75% van de jongeren tussen 18 en 34 jaar, de millenial generatie, overweegt om naar een psycholoog of coach te gaan. Reden: te hoge verwachtingen. Van zichzelf, van het leven, van hun omgeving.

Schuld van de ouders?

Jan Derksen, de hoogleraar die in het artikel aan het woord komt, wijt dit voor een belangrijk deel aan de opvoeding: ouders hebben een kwetsbare generatie opgevoed, die narcistische trekken vertoont en zich staande moet houden in een wereld die nooit stilstaat. Dat klinkt mij teveel als een niet onderbouwde, maar wel aannemelijke verklaring, die niet bepaald vernieuwend of oplossingsgericht is. Het is immers altijd de schuld van de ouders.

Het probleem wordt er niet minder van. Ik hoorde gisteren tijdens de cursus Runningtherapie dat 4% van ons Bruto Nationaal Product naar geestelijke gezondheidszorg gaat. Een toenemend deel daarvan gaat dus naar millenials die door stress of burnout een beroep doen op de psycholoog of psychotherapeut. Wat zou het opleveren als een klein beetje van die 4% aan preventie besteed zou worden? Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een investering van $1 in preventieve zorg, $4 oplevert.

Verantwoordelijkheid werkgever

Maar wat kan je eraan doen? De snelheid van het leven, de druk van sociale media en het oneindige aantal keuzes worden eerder meer dan minder. In het artikel wordt gesteld dat de werkgever niet verantwoordelijk is. Dat waag ik te betwijfelen. Er zijn genoeg mogelijkheden om de geestelijke gezondheid van medewerkers positief of negatief te beïnvloeden. Een werkomgeving hoort niet alleen fysiek veilig te zijn, maar ook psychisch. Preventieprogramma’s moeten bovendien niet alleen om fitheid draaien (het zoveelste ‘gezonde geest in een gezond lichaam’ programma), hoe waardevol ook. Het vergt een cultuuromslag om de gewoontes van een hele organisatie te veranderen. Daarvoor zijn drastische maatregelen nodig. Er zijn al bedrijven die het werken ’s avonds of in het weekend onmogelijk maken. Maar ook het onderzoeken welk gedrag wordt beloond is noodzakelijk. Wordt input bijvoorbeeld belangrijker gevonden dan output, of zijn zichtbare resultaten belangrijker dan diepgaand onderzoek?

Uiteraard is er ook buiten bedrijven iets aan preventie te doen, bijvoorbeeld door voorlichting over levensstijlkeuzes. Daarnaast zou de overheid met het bedrijfsleven kunnen investeren in preventieprogramma’s voor de risicogroep. Het verminderen van social mediagebruik zal niet gebeuren, maar het verbeteren van de levensstijl is wel een mogelijkheid. Bijvoorbeeld door het laagdrempelig aanbieden van beweegprogramma’s. De gunstige effecten daarvan op de fysieke en mentale gezondheid zorgen dat mensen beter bestand zijn tegen de druk van het moderne leven.

Cultuuromslag

Maar hoe zorgen we dat de volgende generatie, die opgroeit in een digitale wereld, niet tegen dezelfde problemen aanloopt? Misschien door met een schuin oog te kijken naar hoe IJsland in 15 jaar tijd het alcohol- en drugsgebruik onder tieners wist terug te dringen. In de Volkskrant van vandaag (Sir Edmund, 1 juli 2017) stond een interessant artikel over de cultuuromslag die daar tot stand kwam. Door het beleid te richten op de jongeren die nog geen problemen hebben, wordt de kans kleiner dat ze in de problemen komen. In IJsland krijgen tieners een jaarlijks budget van € 300 voor sport of muziek en zijn er naschoolse hangplekken. Zo hebben ze een alternatief voor rondhangen in parkeergarages en winkelcentra. Ook is de betrokkenheid van ouders verbeterd en is er meer samenwerking tussen ouders en scholen.

Stress en burnout bij millenials is een maatschappelijk probleem dat maatschappelijk opgelost moet worden. Voorkomen dat de volgende generatie aan dezelfde problemen ten onder gaat ook. Dat kost geld, maar levert uiteindelijk meer op: een hogere arbeidsproductiviteit, lagere zorgkosten en gelukkigere mensen.

Site Footer

Sliding Sidebar