Ubuntu

Nelson Mandela zou vandaag 99 jaar geworden zijn. Daarom een mooie TED-talk van de Zuid-Afrikaan Boyd Varty over Ubuntu (‘ik ben omdat wij zijn’), dat volgens hem niet alleen betrekking heeft op mensen onderling, maar ook op dieren en de natuur.

Wat is Ubuntu? Aartsbisschop Desmond Tutu verwoordde het zo:
“Africans have this thing called UBUNTU:
it is about the essence of being human,
it is part of the gift that Africa will give the world.
It embraces hospitality, caring about others
being able to go the extra mile for the sake of others.
We believe that a person is a person through another person
that my humility is caught up, bound and inextricably in yours.
When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself.
The solitary human being is a contradiction in terms and therefore you seek to work for the common good because your humanity comes into its own in belonging.”

Op De Correspondent verscheen onlangs ook een essay van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Antjie Krogh over de Ubuntu filosofie.

Site Footer

Sliding Sidebar