Geluk of betekenis?

Er is al veel geschreven over het nastreven van geluk. Ook ik heb er meerdere blogs aan gewijd. Emily Esfahani Smith zegt, net als bijvoorbeeld Svend Brinkmann en Mark Manson, dat we moeten stoppen met zoeken naar geluk. Actief geluk nastreven kan zelfs ongelukkig maken, omdat het benadrukt dat we er nog niet zijn. Waar geluk betrekking heeft op je goed voelen in het moment, richt Esfahani Smith zich op betekenis: een goed leven leiden.

Volgens Esfahani Smith kent een betekenisvol leven vier pijlers:

  1. Onderdeel zijn van groepen waar je gewaardeerd wordt om wie je bent
  2. Een levensdoel hebben
  3. Verbinding met het grote geheel
  4. Je eigen verhaal

Geluk nastreven gaat meestal over jezelf, betekenis heeft te maken met jezelf en je plaats in de wereld. Een beter soort geluk dus.

Mooie TED-talk, klein beetje inspiratie voor het weekend in maar 12 minuten.

Site Footer

Sliding Sidebar