Rapport

Een van de centrale onderwerpen in coaching en NLP is ‘rapport’. Dit is een houding die gekenmerkt wordt door wederzijdse ontvankelijkheid en respect. Het vraagt om afstemmen op de ander, aandacht voor de ander zoals hij of zij is en respect voor zijn of haar beeld van de wereld.

Rapport komt tot stand door spiegelen en afstemmen. We spiegelen de totale fysiologie van de ander, of we stemmen af op een bepaald deel van de fysiologie, bijvoorbeeld het stem- of woordgebruik. Een van de valkuilen is dat we in situaties waar niet direct rapport is, de neiging hebben om het tegenovergestelde te doen. We stemmen onze verbale en non-verbale communicatie dan af op wat wij willen zien en horen en hebben geen oog voor hoe de ander is. Dat kan pijnlijke en moeizame gesprekken opleveren, zoals ook uit dit ‘Omdenken’ filmpje blijkt.

Site Footer

Sliding Sidebar