Stephen Hawking

Professor Stephen Hawking, de iconische wetenschapper die zijn hele leven wijdde aan het onderzoeken van het heelal, overleed vandaag op 76-jarige leeftijd. Hij leed 55 jaar aan de slopende ziekte ALS, die hem fysiek volledig beperkte maar geen vat had op zijn briljante geest. Ondanks de fatale diagnose leek hij op een missie om in de hem gegeven tijd zoveel mogelijk te weten te komen over het universum.

In 2008 sprak hij op een TED conferentie. Thuis vanuit zijn rolstoel met zijn computerstem beantwoordt hij een aantal belangrijke vragen: waar komen we vandaan, hoe is het universum ontstaan, zijn we alleen in het universum en wat is de toekomst van de mensheid? Een complex verhaal dat hij afsluit met een oprechte waarschuwing: we leven in een gevaarlijke tijd, waarin de kans dat we onszelf en de aarde vernietigen reëel is. Ontroerend en inspirerend wat deze fysiek kwetsbare man voor de wereld betekend heeft. En weer een prachtig voorbeeld van iemand die alles uit het leven heeft gehaald wat erin zat.

Site Footer

Sliding Sidebar